כאשר זקוקים לסיוע של הקרן לחסויים

מה זה המרכז הישראלי לאפוטרופסות?

המרכז הישראלי לאפוטרופסות (לשעבר הקרן לטיפול בחסויים) הינו תאגיד האפוטרופסות הגדול בישראל והוא משמש כאפוטרופוס לאנשים אשר אינם יכולים לדאוג לעצמם. ישנה עדיפות למנות בן משפחה כאפוטרופוס, לעיתים אפילו יותר מאחד, כאשר האחד דואג לנושא הגוף (טיפול) והשני לרכושו של החסוי. לא תמיד קיים בן משפחה בנמצא ואז המדינה ממנה את הקרן לחסויים כאפוטרופוס לאותו אדם הנזקק לכך.

הקרן לחסויים הוקמה בשנות ה- 70 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים כדי לדאוג לאנשים בודדים, שלא יכולים לדאוג לעצמם ושלא ניתן למנות בן משפחה או קרוב אחר כאפוטרופוס.

האפוטרופוס הממונה שומר על רכושם ודואג לשלומם הנפשי, הגופני והחברתי של אותם אנשים וזאת ללא תמיכה ממשלתית.

מיהם מקבלי השירות מטעם הקרן לחסויים?

מקבלי השירות הינם אנשים בכל הגילאים, שהתקבלה לגביהם החלטה בבית המשפט לענייני משפחה למנות להם אפוטרופוס, על-פי “חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – התשכ”ב 1962”. אנשים אלו כוללים בין השאר: צעירים ומבוגרים הסובלים ממחלות פיזיות ונפשיות, קשישים המתקשים לתפקד ואינם זוכים להגנה וקטינים חסרי עורף משפחתי.

זוג ידיים של אישה צעירה מחזיק זו ידיים של אדם קשיש

קבלת טיפול סיעודי ושירותי סמך

ברוב המקרים בהם ממונה אפוטרופוס מטעם הקרן לחסויים ישנו צורך כזה או אחר בטיפול סיעודי. כדי שהמטופל יזכה לקבל את מלוא הזכויות שלו, מתפקידו של האפוטרופוס לבדוק האם זכאי אותו חסוי לגמלת סיעוד מתוקף חוק סיעוד ביטוח לאומי, או הטבות וזכויות אחרות מטעם המוסד לביטוח לאומי ו/או זכויות לקבלת שירותי סמך מקצועיים מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

במידה והמטופל זכאי לגמלת סיעוד, האפוטרופוס הוא זה שיפנה לחברת הסיעוד לצורך מיצוי זכויותיו של החוסה במסגרת גמלת הסיעוד. חברת הסיעוד מצידה תעמיד לרשות המטופל, באמצעות הקרן לחסויים, את השירותים המגיעים לו במסגרת הגמלה.

במידה והמטופל זכאי לשירותי סמך מטעם משרד העבודה והרווחה, האפוטרופוס יהיה בקשר עם העובד הסוציאלי אשר נמצא בקשר עם המשפחה או היחיד וידאג שהמטופל יקבל את כל הזכויות המגיעות לו ואשר להן הוא זקוק.

חברתנו א.מ. מתן סיעוד וכוח אדם עובדת מול המרכז הישראלי לאפוטרופסות ומטפלת באנשים הזקוקים לטיפול סיעודי ו/או לשירותי סמך.