מדיניות הפרטיות - א.מ מתן

מדיניות הפרטיות

חברת א.מ. מתן סיעוד בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת לשמירת פרטיות הלקוחות כערך עליון ומבינה כי הפרטיות חשובה ללקוחות המבקרים באתר זה. במסמך זה מוסבר איזה שימוש נעשה במידע אשר נאסף באתר. המסמך עלול להשתנות בכל עת וללא הודעה על כך, אנא עיין/י בשנית בכל פעם שהנך נכנס/ת לאתר.

כאשר את/ה משאיר/ה באתר מידע אישי, הינך למעשה מאשר/ת לנו לאסוף נתונים אלו ולעשות בהם שימוש, כולל "קוקיס", כמתואר בהצהרה להלן:

 

מידע סטטיסטי והשימוש בו

באתר האינטרנט של החברה נאסף  מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי על המבקרים באתר מיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי ושיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. המידע האמור נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח.

איזה מידע נאסף?

כתובת ה- IP של מחשבך נשמרת אצלנו על מנת שנוכל לשלוח לך מידע ולקבל ממך מידע חזרה, על גבי רשת האינטרנט. בעת ביקורך באתר, כאשר תבקש/י לקבל מידע כזה או אחר, תתבקש/י לתת מידע אישי כדוגמת שמך, כתובת, מס' טלפון וכתובת דוא"ל.

שימושים במידע שנאסף

החברה רשאית לעשות שימוש במידע שתמסור/י לביצוע ניתוחים אודות המאפיינים הדמוגראפיים, תחומי עניין ומאפייני התנהגות של המבקרים והלקוחות באתר. אנו נעשה זאת כדי להבין טוב יותר את מבקרינו, לקוחותינו ולקוחותינו הפוטנציאליים. ניתוח זה יבוצע באופן אנונימי.

חברתנו רשאית להעביר את הפרטים שנתת לגורמים אחרים אשר יעזרו לנו למלא את בקשתך, גורמים אלו ייתכן שיהיו מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

למעט השימושים המצוינים לעיל, לא נבצע כל שימוש במידע שתעביר/י לנו, אלא אם כן נחויב לכך על פי חוק, או לצורך שמירה על הפעילות העסקית של חברתנו (למשל במקרה בו נעביר את פעילות ניהול המידע למיקור חוץ).

הגנה וסודיות על מידע אישי

על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה.

הפרטים שהינך מעביר/ה לנו עלולים להישלח דרך שרתים שונים ברחבי העולם ועשויים להיות מאוחסנים, מעובדים ויתכן כי יעשה בהם שימוש בכל מקום בעולם. חברתנו עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שמידע זה יהיה מוגן.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.

X