איזה תוכניות סיוע קיימות למשפחות החיות בעוני? תוכנית נושמים לרווחה של משרד הרווחה

בישראל, אחת מתוך 5 משפחות חיה מתחת לקו העוני. בהשוואה למדינות ה- OECD שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות. בשנת 2015 השיק משרד הרווחה והשירותים החברתיים את תוכנית “נושמים לרווחה במרכזי עוצמה”.

נושמים לרווחה משרד הרווחה

בארץ פועלות 2 תוכניות אשר מטרתן לסייע למשפחות מעוטות יכולת החיות במצוקה כלכלית. מטרתו של מערך “נושמים לרווחה במרכז עוצמה” לשפר את מצבן של משפחות החיות בעוני, בתחומי החיים אותם מבקשות המשפחות לשנות.

במערך פועלות 2 תוכניות:

  • נושמים לרווחה – במסגרת תוכנית זו מושם דגש על הסתכלות כוללת על צרכי המשפחה והן על התמקדות בתחומים רלוונטיים לשיפור מצב העוני. המשפחות המשתתפות בתוכנית מקבלות טיפול פסיכו-סוציאלי וסל מענים מקיף ואינטנסיבי לפרק זמן מוגבל.
  • מרכז עוצמה – במסגרת תוכנית זו ניתנים מענים קבוצתיים ופרטניים לשיפור מצב העוני. בתוכנית זו יש תקציב ייעודי למענים פרטניים לשיקום כלכלי ותעסוקתי של הפרט.

משפחה יושבת ומשחקת דומינו

מי זכאי להשתתף בתוכניות הללו?

תוכניות הסיוע של “נושמים לרווחה משרד הרווחה” ו”מרכז עוצמה” מיועדות למשפחות המטופלות בלשכות הרווחה העירוניות, המתמודדות עם עוני, מצוקה כלכלית והדרה חברתית על רקע המצב הכלכלי.

התוכניות הינן ללא תשלום אך לא ניתן לבקש להצטרף אליהן. מי שבוחר את המשפחות המתאימות להשתתפות בתוכנית הוא צוות המחלקה לשירותים חברתיים (לשכות הרווחה).

התוכניות מאפשרות למשפחות לקבל סיוע ממלווה מומחה צמוד שילווה אותן בתחומים שיוגדרו יחד עם המשפחה והצוות בלשכת הרווחה. המלווה יסייע למשפחה בתהליך ויקנה לה כלים שיאפשרו למשפחה לצאת לעצמאות כלכלית. מבין הכלים שיוצעו למשפחה ניתן למנות: השתתפות במימון הכשרה תעסוקתית, השתתפות בסדנאות של הכנה וחיבור לתעסוקה, מיצוי זכויות, חינוך, קשר ילדים הורים, תכניות פרטניות לשיקום כלכלי ותעסוקתי ועוד.

מי מפעיל תוכניות אלו?

באזור הדרום פועלת התוכנית “נושמים לרווחה משרד הרווחה על ידי עמותת יחדיו אשר נותנת מענה לכ- 550 משפחות מקריית גת דרומה, כולל 9 ישובים בדואים. בשאר אזורי הארץ פועלת התוכנית תוך שיתוף פעולה בין משרד הרווחה, ג’וינט ישראל וקרן רש”י.

מה קורה היום עם התוכנית?

מחקר שליווה את התוכנית בשלוש השנים הראשונות מצא עלייה של 58% בגובה ההכנסה הממוצעת מעבודה למשק בית. לאור הצלחתה של התוכנית ב-3 השנים הראשונות לפעילותה, הוחלט לפני כשנה להרחיב את התוכנית ולתת מענה לכ- 6,000 משפחות.

 

 

* מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, והכתוב בחוק הוא המחייב. אין המאמר בא לומר ו/או להמליץ כיצד לפעול, כל אחד רשאי לפעול על פי הבנתו וצו מצפונו.