זכויות הורים לילד נכה – למה אתם זכאים?

הרצח המזעזע של אופיר חסדאי ברמלה לפני כחצי שנה העלה למודעות את הקשיים איתם מתמודדת משפחה המגדלת ילדים עם צרכים מיוחדים.

הורים לילדים עם מוגבלות מתמודדים באופן יומיומי עם מציאות מורכבת, בה כל יציאה מהבית הופכת להיות משימה לא פשוטה, בה המעמסה הכלכלית והנפשית כבדה מאוד.

לא כל ההורים מודעים לזכויות אשר מגיעות להם מהמדינה. זכויות אשר באות להקל מעט על הקושי שבגידול ילד עם צרכים מיוחדים.

ישנן מגוון הטבות וזכאויות, אך לא תמיד ההורים יודעים זאת ולא תמיד הם ממצים את הזכויות המגיעות להם. כמובן שכל הטבה או זכאות תלויה בקריטריונים שונים. במאמר זה ננסה לסקור את ההטבות והזכאויות השונות, אך יש לבדוק כל מקרה לגופו:

גמלת ילד נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי

גמלה זו משולמת עבור ילדים החל מגיל 91 ימים ועד גיל 18 שנים ושלושה חודשים, לפי המוגבלות של הילד ומידת תלותו באחר. ילדים עם ליקוי שמיעה, ילדים עם תסמונת דאון וילדים המקבלים טיפול ממושך בבית חולים ישנם זכאים לגמלה כבר מיום הלידה ולא מגיל 91 ימים.

כדי לקבל את הגמלה יש לעמוד במגוון קריטריונים שקבע הביטוח הלאומי וכמובן יש צורך להגיש תביעה לביטוח לאומי. במקרים מסוימים ניתן לקבל גמלה עד לגובה של 188%.

יש להבחין בין גמלת ילד נכה לבין גמלת ניידות. לרוב, ילד המקבל גמלת ניידות לא יהיה זכאי לגמלת ילד נכה וההיפך. במקרים מסוימים הילד יהיה זכאי לקבל את 2 הגמלות.

דבר נוסף שכדאי לדעת ולהכיר הוא האפשרות לקבל גמלה רטרואקטיבית. מה זה אומר?

מהרגע שהילד מוכר על ביטוח לאומי כילד נכה, ניתן להגיש בקשה לקבל את הגמלה רטרואקטיבית, עד שנה אחורה. צריך להגיש בקשה מיוחדת לכך, זה לא ניתן אוטומטית. כאשר עוברת שנה ממועד ההכרה לא ניתן יותר לדרוש את הגמלה הרטרואקטיבית.

ילד עם מוגבלות יושב ומשחק

פטור מתשלומים בקופות החולים

למקבלי גמלת ילד נכה יש הטבות והקלות בתשלומים לקופות החולים. לרוב, מקבלי הגמלה יהיו פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים ועבור ביקורים אצל רופאים קבועים. הזכאות אמורה לעבור אוטומטית מביטוח לאומי, אך לא תמיד כך הדבר ומומלץ לבדוק בקופות החולים מהן ההטבות אותן ניתן לקבל.

מעון יום שיקומי

פעוטות עם צרכים מיוחדים, עד גיל 3, זכאים ללכת למעון יום שיקומי או להשתלב עם סיוע במעון יום או משפחתון רגילים. הזכאות ניתנת רק לאחר שמכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי הילד סובל מעיכוב התפתחותי והוא זקוק לטיפול של מקצועות פרא-רפואיים, שהוא מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ושהוא מוכר בעל מוגבלות שכלית התפתחותית על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה.

בנוסף, ישנה זכאות להסעות מהבית לבי”ס / לגן וחזרה, לרבות הסעות עם מלווה. את הזכאות הזו יש לבקש מהעירייה ורק לאחר שיש הכרה מביטוח לאומי.

כדי לממש זכאות זו יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית באזור מגוריכם (כאמור, רק לאחר קבלת אישור מביטוח לאומי ואבחון ממכון מוכר להתפתחות הילד). מומלץ להתעדכן בזכויות המגיעות באתר משרד הבריאות.

תג חניה לנכה ותשלום אגרת רישוי מופחתת

זכאות נוספת הינה תג חניה לנכה ותשלום מופחת של אגרת רישוי. הזכאות איננה אוטומטית ועל מנת לקבל אותה יש לפנות באופן מיוחד וייעודי דרך אתר משרד הרישוי. גם כאן יש קריטריונים בהם צריך לעמוד וכן לשלוח מסמכים רפואיים / אישור ממשרד הבריאות על מוגבלות בניידות.

כאשר הוכרה הזכאות לתג חנייה לנכה, ניתן לקבל תג חניה עבור 2 רכבים ותשלום אגרת רישוי מופחתת (בסך 27 ₪ לערך) על אחד מהרכבים שנושאים את תו הנכה. ניתן להשתמש בתג החניה במגבלות המפורטות בתג וכל עוד הילד הנכה נמצא ברכב.

תעודת נכה

תעודת נכה מאפשרת לקבל הטבות מגופים שונים, כגון: הנחה באוטובוסים, ברכבת, בכניסה למוזיאונים ואתרים ועוד. התעודה נשלחת אוטומטית על ידי המוסד לביטוח לאומי. מי שלא קיבל תעודה, או שהלכה לו לאיבוד צריך לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.

בתעודת הנכה ישנן 2 הקלות נוספות: פטור מהמתנה בתור וכן פטור מתשלום עבור מלווה. ההטבה הרלוונטית תצוין בגב תעודת הנכה.

פרטים על תעודת הנכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

העסקת עובד זר לטיפול בילד נכה

משפחות המקבלות גמלת ילד נכה זכאיות לעיתים להעסיק עובד זר לצורך הטיפול בילד. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים שונים, למשל: משפחה עם שני ילדים עם מוגבלות. בנוסף, ניתן לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד הזר על השכר שמשולם לו מעבר לסכום הגמלה.

סומכת רווחה

בהתאם לקריטריונים שונים, לרבות גובה הכנסות המשפחה, ניתן לפנות למחלקת השירותים החברתיים בעיר המגורים ולבקש סומכת רווחה. בהתאם להחלטה שמתקבלת במחלקת הרווחה, ניתן לפנות לחברות סיעוד וכוח אדם ולקבל חונך לעזרה וסיוע לילד. לעיתים מחלקת הרווחה היא זו שפונה לחברות הסיעוד ודואגת עבורכם לסומכת רווחה.

גמלת הבטחת הכנסה להורה המטפל בילד חולה הזקוק להשגחה מתמדת

גמלת הבטחת הכנסה משולמת למי שאין לו כל הכנסה בהתאם לקריטריונים המפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי ובכפוף להתייצבות שבועית במשרד התעסוקה. במקרים מסוימים תיתכן זכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה גם ללא התייצבות בשירות התעסוקה, בעיקר בחודשי הקיץ. יש להוציא לכך אישור מראש.

משיכת כספים מתכנית “חיסכון לכל ילד” לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד

החל מינואר 2017 החלה תוכנית “חסכון לכל ילד”. במסגרת התוכנית, המוסד לביטוח לאומי מפקיד לכל ילד 50 ₪ בחשבון חסכון בקופת גמל או בבנק בהתאם לבחירת ההורים. הכספים הללו ניתנים למשיכה בעת הגיע הילד לגיל 18 (בהסכמת ההורים), או בגיל 21. משפחה בה ילד במצב רפואי קשה אשר נזקק לטיפולים רפואיים, יכולה למשוך את הכספים מתוכנית “חיסכון לכל ילד” לצורך מימון הטיפולים הרפואיים, עוד לפני הגיע הילד לגיל 18. משיכת הכספים המוקדמת מותנית באישור רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.

דיור ציבורי למקבל קצבת נכות שילדו זכאי לגמלת ילד נכה

מקבלי קצבת נכות כללית שהם חסרי דירה ויש להם ילד עם מוגבלות והם מקבלים עבורו גמלת ילד נכה יתכן והם זכאים לקבלת דיור ציבורי. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

הנחות כספיות שונות

הורים לילדים עם מוגבלות זכאים לקבל מגוון הנחות כספיות בתשלומים שונים, כגון: הנחה בארנונה, הנחה בחשבון החשמל, הנחה בתשלום מס רכישה ועוד.

לקבלת ההנחות השונות יש להגיש בקשות בכל אחת מהרשויות / החברות: מהעירייה להנחה בארנונה, מתאגיד המים להנחה בתשלומי חשבון המים, מחברת חשמל להנחה בחשבון החשמל וכו’. לכל אחת מהחברות יש קריטריונים שונים לקבלת ההטבה.

הטבה בימי היעדרות מהעבודה

לרוב הורה לילד עם מוגבלות ייעדר יותר ממקום עבודתו לעומת עובד אחר ללא ילד עם מוגבלות, וזאת בשל הצורך ללוות את הילד לטיפולים השונים הנדרשים בשל המוגבלות.

על מנת לאזן בין זכויות ההורה העובד ובין צרכי המעביד נקבעו הטבות שונות במסגרת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד):

  • הורה לילד עם מוגבלות, אשר עובד לפחות שנה באותו מקום עבודה זכאי לקבל עד 18 ימים בשנה עבור היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילד. ימים אלו יילקחו על חשבון ימי החלה הצבורים או על חשבון ימי החופשה של העובד, לפי בחירתו.
  • ההורה יהיה זכאי לעד 18 ימים נוספים לטיפול בילד בתנאי שההורה האחר לא ניצל את זכותו לימים אלו.
  • ניתן לנצל גם חלקי ימים ואז ההיעדרות תחושב על פי שעות.
  • בתשלום דמי מחלה עבור הטיפול בילד, זכאי ההורה לתשלום מלא החל מהיום הראשון.
  • ההורה זכאי ל- 52 שעות נוספות בשנה, מעבר לימי המחלה שיש לו על פי החוק וזה אך ורק לצורך טיפול בילד. אם לא נעשה שימוש בשעות אלו- לא ניתן לצבור אותן.

לקבלת ההטבה בימי היעדרות מהעבודה יש לפנות לביטוח לאומי ולבקש הכרה בילד כתלוי בזולת.

 

אנו בא.מ. מתן מודעים לאתגרים העומדים בפני ההורים המגדלים ילד עם מוגבלות. ההמלצה שלנו היא להתחיל לאסוף מידע, לקרוא ולפעול לקבל את כל הזכויות המגיעות לכם. הטבות אלו מסייעות למשפחה בטיפול היומיומי בילד.

 

 

* מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, והכתוב בחוק הוא המחייב. אין המאמר בא לומר ו/או להמליץ כיצד לפעול, כל אחד רשאי לפעול על פי הבנתו וצו מצפונו.