שואלים אותנו – חוק סיעוד מאיזה גיל?

אנחנו משתדלים לרשום רבות על חוק סיעוד ביטוח לאומי, מי זכאי, למה זכאים, כיצד ניתן לקבל, על הבעייתיות שבקבלת גמלת הסיעוד בכסף ועוד.

השאלה הראשונה שתמיד שואלים אותנו היא: חוק סיעוד מאיזה גיל? יש החושבים כי (וזה נשמע מאוד הגיוני) שאדם זכאי לקבל גמלת סיעוד בכל גיל בו הוא נהיה סיעודי. ואכן, התנאי השלישי לקבלת גמלת סיעוד הוא הזדקקות לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום-יומיות בתוך הבית, כגון: להתלבש, להתרחץ, לאכול ועוד.

אבל זהו כאמור התנאי השלישי. התנאי הראשון קובע את גיל הזכאות ואת התושבות – קיצבת הסיעוד משולמת רק לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה, אשר עומד כיום על גיל 67 לגברים ו- 62 לנשים.

אם כך, מה עושה מי שטרם הגיע לגיל פרישה אך מוצא עצמו במצב סיעודי, שנזקק לעזרה של אחרים בביצוע פעולות יום-יומיות, או שזקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים? עבור אנשים אלה, בהנחה שהם מבוטחים בביטוח לאומי, יש קצבה שנקראת “קצבת שירותים מיוחדים”. לקצבת שירותים מיוחדים זכאים רק אם מקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי ונקבעה להם נכות רפואית של 60%, או אינם מקבלים קצבת נכות אבל נקבעה להם נכות רפואית של 75%. כמו כן, ישנם תנאים נוספים שבהם צריך לעמוד בשביל להיות זכאים לקצבת השירותים המיוחדים.

משפחה יושבת על ספספל כשבמרכז קשישה שמוארת באור צבעוני וכל השאר בשחור לבן

התנאים הנוספים לקבלת גמלת סיעוד

עד כה פירטנו על המבחנים הראשון והשלישי לזכאות לגמלת סיעוד. הראשון מתייחס לתושבות ולגיל והשני מתייחס להזדקקות לעזרה בביצוע פעולות יום-יומיות בבית.

להלן פירוט שאר המבחנים:

המבחן השני – מבחן ההכנסות

הזכאות לגמלה נקבעת בהתאם להכנסה ולמצב המשפחתי. כאשר יש להתחשב האם שני בני הזוג סיעודיים או רק אחד מהם. אם רק אחד סיעודי והוא נשוי/ חי עם ידועה בציבור אזי מבחן ההכנסות יהיה לפי הכנסות של זוג. אם רק אחד סיעודי והוא איננו נשוי, חי בגפו אזי ההכנסה תתייחס להכנסת יחיד. אם שני בני הזוג סיעודיים, מחברים את ההכנסות של שניהם ומחלקים ב-2 והתוצאה שתתקבל תיחשב כאילו מדובר בהכנסה של יחיד לצורך בדיקת הזכאות.

קשיש סיעודי יחיד שאיננו נשוי, או כאשר שני בני הזוג סיעודיים ומתייחסים להכנסה כיחיד, אזי אם ההכנסה היא למעלה מ- 15,827 ₪ (נכון ל- 1.1.2020) אין זכאות לגמלה. אם מדובר על קשיש סיעודי ונשוי, אזי אם הכנסות הזוג למעלה מ- 23,740 ₪ לחודש, הוא לא זכאי לקבל גמלת סיעוד.

איזה הכנסות נכנסות לחישוב?

לא רק הכנסה ברוטו משכר עבודה כשכיר או כעצמאי, אלא גם ההכנסות הבאות:

  • הכנסות מפנסיה
  • הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי, כגון: קצבת אזרח ותיק, נכות כללית, שאירים ועוד. אך לא כולל גמלת ניידות, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, תשלומים לנפגעי פוליו וגזזת ועוד.
  • הכנסה מנכס
  • כל הכנסה אחרת לפי סעיף 2 לפקודת המיסים כמו: הכנסות מרווחי ריבית והצמדה, תמלוגים וכו’.

איזה הכנסות לא נכנסות לחישוב ההכנסות?

  • הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה
  • הכנסות מביטוח סיעודי פרטי
  • הכנסות מקצבאות ביטוח לאומי לדוגמה: גמלת ניידות, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, תשלומים לנפגעי פוליו וגזזת

בנוסף, ישנן הוצאות שמופחתות מההכנסה, לצורך חישוב הזכאות:

  • הוצאות על תשלום מזונות (לפי פסק דין למזונות)
  • הוצאות עבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי
  • הוצאות על שכר דירה – גם אם הקשיש שוכר דירה ומשכיר דירה אחרת, ההוצאות על שכר הדירה יופחתו מההכנסות משכר הדירה שמקבל.

המבחן הרביעי – מבחן המגורים

לגמלת סיעוד זכאי מי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן. מי שמתגורר במוסד סיעודי יהיה זכאי לגמלת סיעוד רק אם הוא מתגורר שם במחלקה לעצמאיים או לתשושים. לא זכאים לקבל גמלת סיעוד אם נמצאים במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפש, בית חולים גריאטרי או במוסד בו רוב ההוצאות ממומנות על חשבון גוף ציבורי.

המבחן החמישי – נוגע לקצבאות אחרות

זכאים לקבל גמלת סיעוד אם לא מקבלים גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי. אם מקבלים אחת מהקצבאות: קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים, קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, קצבה ממשרד הביטחון: הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי, אזי יש לבחור בין הקצבה שמקבלים לבין גמלת הסיעוד.

יש צורך לעמוד בכל חמשת המבחנים על מנת להיות זכאים לגמלת סיעוד.

 

* מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, והכתוב בחוק הוא המחייב. אין המאמר בא לומר ו/או להמליץ כיצד לפעול, כל אחד רשאי לפעול על פי הבנתו וצו מצפונו.