ייפוי כח מתמשך – מה זה ולמה צריך את זה?

כפי שידוע לכולם תוחלת החיים של האדם הממוצע גדלה בכל שנה. אולם, לצערנו, לא תמיד הארכת תוחלת החיים משמעותה גם הארכת איכות החיים. וכך, אנו עדים למציאות בה טרם פטירתם, אנשים הופכים לסיעודיים ולחסרי יכולת לקבל החלטות בעניינם, אם ברמה הרפואית ואם ברמה הרכושית.

עד לאחרונה, החוק נתן דעתו רק לשני מצבים בהם אזרח יכול לקבוע בעצמו מה יעשה בגופו ורכושו.

המצב הראשון והברור הוא כאשר הוא כשיר מבחינה שכלית ופיזית, יכול כל אחד להחליט מה יעשה ברכושו או בגופו. המצב השני הוא ביחס לגורל הרכוש לאחר פטירת האזרח, במקרה זה יכול כל אזרח לקבוע מה יעשה ברכושו בצוואה בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות.

אולם, ישנו מצב שלישי שלגביו היה חסר, והוא יצר בעיות משפטיות רבות ולא נעימות. המצב השלישי הוא המצב בו האזרח עודו בחיים, אולם אינו כשיר לקבל החלטות בשל מצב דימנטי או כל מגבלה פיזית או נפשית אחרת שיש לו. עד לאחרונה, לא היתה אפשרות לאדם לקבוע ביחס לגורלו כאשר לא יהיה כשיר ובמצב כזה, היה צורך לפנות באמצעות צד ג’ לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש על אותו אזרח. כמובן שעד למינוי האפוטרופוס לא ניתן לעשות שימוש ברכושו של האזרח, אף לטובת האזרח עצמו (כגון הוצאות רפואיות, רכישת מוצרים לבית וכיוצ”ב).

לעיתים קרובות, בקשה זו לוותה לא רק בהוצאות מרובות (מימון ביניים של אותו אזרח, עו”ד, אגרות וכיוצ”ב) אלא במחלוקות לא נעימות בין אחים או צדדים אחרים שטוענים כנגד מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס על אותו אזרח.

בלא מעט מקרים, בתי המשפט נמנעים מלמנות את מי שנמצא במחלוקת, גם אם הוא מאוד מתאים ולעיתים ממנים בעלי תפקיד חיצוניים שעולים ממון רב שנלקח מכספו של האזרח עצמו. חסרון נוסף הוא שהם בדרך כלל אינם מכירים את האזרח שלטובת קידום שלומו ובריאותו הם מונו. כך לדוגמא, אינם יודעים מה יחסו של האזרח לנושא הארכת חיים, סיעוד, ניהול הרכוש וכיוצ”ב.

רואים חלק מקשיש שיושב על כיסא גלגלים ואחות מחזיקה את ידו

ייפוי כוח מתמשך – הפתרון למצב הלא רצוי

אולם, לאחרונה התקבל חוק שפתר מצב לא רצוי זה. במסגרת חוק זה יש אפשרות לכל אדם כל עוד הוא “צלול”, לחתום על “ייפוי כח מתמשך” ובמסגרתו לתת הנחיות בנוגע לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים במצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו בשל מצבו הנפשי או השכלי. כלומר, ייפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לבחור מרצונו, בעודו “צלול”, מיופה כח מטעמו, שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו במקרה בו תגרע כשירותו בשל מחלה רפואית, תאונה קשה וכו’, וכן מאפשר לתת הנחיות מפורטות באשר לרצונו ולאופן הטיפול בו ובנכסיו.

היתרונות של ייפוי כוח מתמשך

החידוש הוא בכך שבאמצעות ייפוי הכח המתמשך מתייתר הצורך בניהול הליכים משפטיים ובהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט (הליך שעלול להימשך חודשים רבים ובפרט כאשר נדרשות חוות דעת מרשויות הרווחה/ עו”ס).

לייפוי הכח המתמשך יתרונות רבים כגון: הוא מבטא את רצונו הכנה והאמיתי של האדם הממנה ובמסגרתו יכול הממנה להחליט כיצד חייו יראו כאשר מצבו יתדרדר, חתימה על ייפוי כח מתמשך מונעת סכסוכים משפחתיים מורכבים וכו’.

הממנה רשאי להחליט למנות מיופה כח אחד או מספר מיופיי כח וכן להחליט על מיופה כח חליפי למקרה שבו ייבצר ממיופה הכח לפעול בשמו. חשוב גם לדעת כי קיימים סוגים שונים של ייפוי כח:

  • ייפוי כח מתמשך בעניינים אישיים,
  • ייפוי כח מתמשך בענייני רכוש,
  • ייפוי כח מתמשך בעניינים רפואיים,

הממנה רשאי לבחור איזה ייפוי כח להעניק ולמי.

ייפוי כח מתמשך נערך ונחתם בפני עו”ד שעבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים לצורך כך והוא בעל תעודה חתומה בידי האפוטרופוס הכללי.

אנו סבורים שחקיקה חדשה זו הינה חשובה במיוחד שכן הדרך הנכונה והבטוחה ביותר לטפל בעניינים של כל אדם הינה באמצעות מינוי מבעוד מועד של אדם קרוב שאנו סומכים עליו שידאג לטובתנו וישמור על בריאותנו ורכושנו כשלא נוכל לעשות כן בעצמנו.

 

המאמר נכתב ע”י עו”ד אלי סלהוב ממשרד עו”ד ונוטריון תמיר יחיא ואלי סלהוב.

עורכי הדין ממשרד זה עברו את ההכשרה הנ”ל וישמחו להעניק לכם ייעוץ בנושא זה: office@tylaw.co.il

* המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי