מטפל סיעודי ביטוח לאומי

חוק הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי מעניק מכסת שעות שבועיות של מטפל סיעודי או מטפלת סיעודית לזכאי גמלת הסיעוד. תחילתו של תהליך אישור הזכאות הוא בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין גמלת סיעוד. לאחר התהליך בביטוח לאומי ואישור הזכאות הינך זכאי/ת למעשה לקבל מטפל סיעודי מטעם ביטוח לאומי בהתאם למס’ השעות שאושרו.

מי זכאי להגיש תביעה לקבלת גמלת סיעוד?

ישנם חמישה תנאי סף מצטברים:

 1. תושב/ת ישראל שהגיעו לגיל פרישה.
 2. הכנסות שאינן עולות על סף שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. כאשר שני בני הזוג סיעודיים ההכנסה תחושב לפי יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.
 3. כאשר הקשיש/ה זקוקים לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות בתוך הבית. פעולות יומיומיות כוללות: ניידות, קימה ממיטה ומכיסא, הליכה, ישיבה ושימוש באמצעי עזר לניידות כגון כיסא גלגלים, התמצאות בבית, הלבשה, אכילה, שתייה, רחצה וביצוע פעולות הנדרשות לצורך טיפול בהפרשות.
 4. מגורים בבית או בדיוק מוגן.
 5. לא מקבלים גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי.

מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף יעברו בדיקת תלות המתבצעת ע”י המוסד לביטוח לאומי. בתום הבדיקה יקבע האם הם זכאים לגמלת סיעוד ובאיזה היקף.

תמונה של ידיים של מטפלת מחזיקות באמפתיה ידיים של אדם מבוגר

קיבלתם אישור זכאות לגמלת סיעוד – מה עכשיו? כיצד מממשים זכאות זו?

קבלת אישור זכאות לגמלת סיעוד אומרת למעשה כי הנכם זכאים למטפל סיעודי ביטוח לאומי. את המטפל הסיעודי מקבלים דרך חברות סיעוד הפועלות בארץ ומוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי. כדי לקבל מטפל סיעודי מטעם המוסד לביטוח הלאומי עליכם לפנות לאחת מחברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריכם. חשוב לשים לב כאמור שפונים לחברת סיעוד אשר מורשית מטעם המוסד לביטוח לאומי לספק שירותי סיעוד.

חברת א.מ. מתן מורשית מטעם המוסד לביטוח לאומי לספק שירותי סיעוד במסגרת חוק סיעוד והיא כיום בין החברות המובילות והמקצועיות בתחומה.

מהו תהליך קבלת והתאמת מטפל/ת בא.מ. מתן?

מטופל שאושרה הזכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי, התהליך יהיה כדלקמן:

 • אנו נתאם פגישה בבית המטופל/ת יחד עם עובד/ת סוציאלי/ת על מנת להכיר את המטופל ואת צרכיו לשמוע את הבקשות של המטופל/ת, למשל: הרצון למטפלים סיעודיים ישראלים או מטפלים זרים, האם חשוב שהמטפל/ת יהיו שומרי מסורת, דוברי שפה נוספת ועוד.
 • אנו נבדוק אצלנו מי מהמטפלים/ות יכולים להתאים לסל הדרישות והבקשות ומי פנויים בשעות המבוקשות.
 • נתאם פגישת היכרות בין המטפל/ת המיועדים לבין המטופל/ת. במידה ויש הסכמה והתאמה מבחינת שני הצדדים מתחילים מיד בתוכנית שנקבעה. במידה ואין הסכמה ו/או התאמה אנו נחזור ונחפש עבורכם מטפל/ת אחרים.

מועמד, עוד בטרם הגשת התביעה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי, התהליך יהיה כדלקמן:

 • אנו נתאם פגישה עמכם ועם עובד/ת סוציאלי/ת בביתכם (לצורך בדיקת עמידת המועמד/ת בתנאי הסף לחוק הסיעוד). במסגרת הפגישה יינתן מידע לגבי התהליך והאפשרויות העומדות בפניכם.
 • בשלב זה עליכם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת סיעוד.
 • לאחר קבלת מסמכי התביעה במוסד לביטוח לאומי יש להמתין לקביעת מועד לבדיקה ע”י נציג המוסד לביטוח לאומי. נציג המוסד יבדוק את מידת התלות של המטופל/ת ואת מידת זכאותו לקבלת גמלה כאמור.
 • בהתאם להחלטת הבדיקה מטעם המוסד לביטוח לאומי, במידה ואושר חוק הסיעוד, אנו נקבע יחד איתכם תוכנית עבודה לפי צרכיכם והיקף השעות שנקבעו לכם.
 • מכאן המשך התהליך זהה – אנו נבדוק מי מהמטפלים/ות שלנו יכולים להתאים לסל הדרישות והבקשות ומי פנויים בשעות המבוקשות ונתאם פגישת היכרות בין המטפל/ת המיועדים לבין המטופל/ת. במידה ויש הסכמה והתאמה מבחינת שני הצדדים מתחילים מיד בתוכנית שנקבעה. במידה ואין הסכמה ו/או התאמה אנו נחזור ונחפש עבורכם מטפל/ת אחרים.

לסיכום, כשאומרים “מטפל סיעודי ביטוח לאומי” או “מטפלת סיעודית ביטוח לאומי” מתכוונים לקבלת מטפל/ת סיעודיים אשר מקבלים מבוטחי המוסד לביטוח לאומי לאחר שהגישו תביעה לקבלת גמלת סיעוד והתביעה אושרה. את הזכאות למטפלים סיעודיים לקשישים מממשים דרך חברות סיעוד מורשות מטעם המוסד לביטוח לאומי, כדוגמת חברתנו – א.מ. מתן!