שאלות ותשובות בנושא מטפלים סיעודיים ושירותי סיעוד | א.מ. מתן סיעוד וכוח אדם

שאלות ותשובות

יובהר בזאת כי התשובות לשאלות המופיעות כאן, ניתנות כמידע כללי ורקע, והן אינן מהוות יעוץ, ובכל מקרה של סתירה בין התשובות לבין החוק או נהלי המוסד לביטוח לאומי יכריעו החוק והנהלים.

שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות  היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד. שירותי הסיעוד ניתנים מכוח חוק סיעוד ביטוח לאומי ולשם קבלת גמלת הסיעוד ישנם חמישה תנאי סף מצטברים:

 1. תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 2. הכנסות שאינן עולות על סף שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. כאשר, אם שני בני הזוג סיעודיים ההכנסה תחושב לפי יחיד עבור כל אחד מבני הזוג.  לחצו כאן כדי לקבל פירוט מדיוק לרמת ההכנסה.
 3. זקוק לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות בתוך הבית. פעולות יומיומיות כוללות: ניידות, קימה ממיטה ומכיסא, הליכה, ישיבה ושימוש באמצעי עזר לניידות כגון כיסא גלגלים, התמצאות בבית, הלבשה, אכילה, שתייה, רחצה וביצוע פעולות הנדרשות לצורך טיפול בהפרשות.
 4. מגורים בבית או בדיוק מוגן.
 5. לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי.

מועמד/ת העומד בתנאי הסף יעבור בדיקת תלות המתבצעת ע"י המוסד לביטוח לאומי. בתום הבדיקה יקבע האם המועמד/ת זכאי לגמלת סיעוד (כן / לא) ובאיזה היקף.

ניתן לקבל גמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי החל מגיל פרישה. בנוסף יש להיות תושב ישראל וכן להיות תלוי בעזרת הזולת בפעולות היום יום או זקוק להשגחה. פרטים נוספים ניתן לקרוא במאמר שלנו "שואלים אותנו - חוק סיעוד מאיזה גיל".

על פי חוק סיעוד ביטוח לאומי, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו  בביצוע פעולות היום-יום ובניהול משק הבית, ויקלו על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו - והכול לפי מסגרת הזכאות.

השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

 • עזרה של מטפלים סיעודיים לקשישים בביתם. 
 • טיפול במרכז יום לקשישים.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
 • משדר מצוקה.
 • שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

לא יינתנו שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה.

מיולי 2016 מחושב שיעור גמלת סיעוד על פי יחידות שירות. יחידת שירות אחת שווה שעת טיפול.

נקבעו שלוש רמות, לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה. שיעורי גמלת הסיעוד מתייחסים לשירותים של שעות טיפול בבית וזמני ביקור במרכז יום, הקשיש רשאי לבחור את השירות המתאים לו.

להלן פירוט הרמות:

רמה 1 - מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום וכן מי שזקוק להשגחה - זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 5 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

יום ביקור במרכז יום שווה ל-2 שעות טיפול. ויש מגבלה למס' הימים בשבוע בהם ניתן לבקר במרכז יום.

רמה 2 - מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה - זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 8 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

יום ביקור במרכז יום שווה ל-2.75 שעות טיפול. ויש מגבלה למס' הימים בשבוע בהם ניתן לבקר במרכז יום.

רמה 3 - מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות שבועיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 9 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

יום ביקור במרכז יום שווה ל-2.75 שעות טיפול. ויש מגבלה למס' הימים בשבוע בהם ניתן לבקר במרכז יום.

ישנה אפשרות לקבלת תוספת של שעות טיפול אישי בבית, למידע נוסף לחצו כאן .

הזכאות לגמלת סיעוד יכולה להיות לצמיתות אך לרוב הינה זמנית. מעת לעת יבדוק המוסד לביטוח לאומי את מצבו של המבוטח, את זכותו/ה להוסיף ולקבל גמלת סיעוד ואת שיעור הגמלה המגיעה לו/ה.

אם מועד הזכאות שלך או של יקירך עומד להסתיים או שהחמיר מצבו/ה, או שהם מקבלים גמלה מופחתת בשל הכנסות וחלה ירידה בהכנסות, רשאי הקשיש/ה ומשפחתם לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.

חשוב לדעת – כתוצאה מהבדיקה החוזרת רמת הזכאות יכולה לגדול, להישאר ללא שינוי, לקטון ואף להתבטל לגמרי.

קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת.

לחצו כאן כדי להיכנס למחשבון של ביטוח לאומי הבודק אם תוכלו לקבל שתי קצבאות בו זמנית.  

חשוב לדעת כי בסופו של דבר מי שיקבע אלו קצבאות תקבלו הם פקידי התביעות בסניף של ביטוח לאומי.

החל מהגיעך לגיל פרישה ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד.

יחד עם התביעה צריך להגיש את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים עדכניים
 • אישורי הכנסות שלך ושל בן/בת זוגך
 • ייפוי כוח במידה ומגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו. יש לצרף גם העתק צו אפוטרופוס.
 • עיוור צריך לצרף גם תעודת עיוור.

ישנן 3 אפשרויות להגשת התביעה:

 1. מילוי ושליחה של טופס מקוון באתר ביטוח לאומי בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
 2. מילוי ידני של טופס התביעה ושליחתו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
 3. הגשת התביעה והמסמכים באמצעות הדואר, פקס או תיבת שירות של סניף הביטוח הלאומי לפי מקום המגורים של התובע.

לחצו כאן על מנת למלא את התביעה בכל אחת מהאפשרויות שלעיל.

תביעה לגמלת סיעוד ניתן להגיש החל מהגעה לגיל פרישה ומי שזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות. הטפסים שיש להגיש:

 • טופס תביעה לגמלת סיעוד
 • מסמכים רפואיים עדכניים
 • אישורי הכנסות שלך ושל בן/בת הזוג, עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים האחרונים
 • אם מגיש התביעה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה:
  • ייפוי כוח
  • העתק צו אפוטרופוס
 • במקרה של עיוור – יש לצרף תעודת עיוור
 • טופס אישור להעסקת בן משפחה מטפל – כל זכאי לגמלת סיעוד אשר חושש מאדם זר ומעדיף בן משפחה קרוב, יכול לבקש ממנו שיעבוד אצלו כמטפל, לרבות בן/בת הזוג של הזכאי. את הטפסים יש למלא בחברת הסיעוד ועובד מקצועי יערוך ביקור בית ויטפל בבקשה עד לאישורה (במידה וימצא כי זה לטובתו של המטופל).

ישנם טפסים נוספים במסגרת חוק סיעוד:

 • בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרה במצב הרפואי
 • בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה הראשונה - כאשר מבקשים לקבל קצבה מלאה או חלקית בכסף
 • בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה 2-6 – כאשר מבקשים לקבל חלק מהקצבה בכסף או לשנות את סל שירותי הסיעוד
 • למי שמעסיק מטפל צמוד – גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים

הביטוח הלאומי מנפיק תעודת "זכאי לגמלת סיעוד". התעודה מזכה את מקבלי הגמלה בפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקום ציבורי. לשם מימוש הפטור, הקשיש/ה צריכים להציג את התעודה.

הפטור מתשלום למלווה יינתן רק במקומות שבהם כניסת המלווה אינה מחייבת מתן שירות אישי עבורו או הקצאת מקום עבורו, כמו לדוגמה בכניסה לגן חיות או למוזיאון (בניגוד למקום באולם קולנוע למשל, שם נדרש מקום מסוים עבור המלווה).

חשוב לדעת - לביטוח הלאומי אין מידע על המקומות הציבוריים שבהם מכבדים את הפטור מתשלום למלווה. מידע כזה יש לבדוק באופן עצמאי עם כל מקום.

בוודאי, את כל השירותים הניתנים בא.מ. מתן, לרבות טיפול ביתי, ליווי לבדיקות רפואיות, השגחה בבית חולים, שירותי סמך מקצועיים ועוד ניתן לקבל גם באופן פרטי.

לחצו על הלינק לקבלת מידע נוסף אודות שירותי הסיעוד והסמך בא.מ. מתן ו/או צרו איתנו קשר עוד היום: ליצירת קשר

התהליך לקבלת אחד מהשירותים המוצעים על ידינו הינו:

 1. תחילת התהליך הינו בפניה ראשונית של המטופל/ת ו/או בני משפחתם לחברתנו- א.מ. מתן, לקבלת מידע או עזרה. צרו איתנו קשר עוד היום!
 2. בהמשך לפנייה אנו נתאם פגישה עמכם ועם עובד/ת סוציאלי/ת בביתכם (בית המועמד/ת לקבלת שירותי סיעוד).
 3. בפגישה בוחנים את עמידת המועמד/ת בתנאי הסף לחוק הסיעוד ומסבירים למועמד את האפשרויות העומדות בפניו/ה.
 4. בשלב זה על המטופל ו/או בני משפחתו להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת סיעוד.
 5. המתנה לבדיקה ע"י נציג המוסד לביטוח לאומי.
 6. בהתאם להחלטת הבדיקה מטעם המוסד לביטוח לאומי, במידה ואושר חוק הסיעוד, נקבעת תוכנית עבודה לפי צרכי המטופל והיקף השעות שנקבעו. במסגרת התוכנית יוחלט גם האם לקבל מטפלים סיעודיים ישראליים או מטפלים סיעודיים זרים.

זהות המטפל/ת נקבעת על ידי מס' רב של פרמטרים משותפים למטופל ולמטפל, לרבות: שעות הטיפול, שפת שיחה, סגנון בישול, דתי/חילוני ועוד. כמובן שאנו בא.מ. מתן פועלים עד לשביעות רצונו/ה של המטופל/ת.

כן, ניתן לבקש ולקבל מטפלים סיעודיים ישראליים בלבד. כאמור,  תוכנית הטיפול מתבצעת בשיתוף עם המטופל, בהתאם לרצונותיו וצרכיו ובהתאם להיקף השעות שאושרו.

העסקת עובדים זרים מותרת החל מהיקף גמלת סיעוד של 150% (16/19 שעות שבועיות) וזאת על פי רצון המטופל ובני משפחתו.

כאמור לעיל, הזכאות לעובד/ת זר/ה ניתנת רק כאשר המטופל/ת זכאי/ת לגמלת סיעוד בהיקף של 150%, הווה אומר: 19 שעות שבועיות, או גמלת סיעוד של  168%, 22 שעות שבועיות, ועל פי רצונו/ה של המטופל/ת. מפורט להלן התהליך להעסקת עובד/ת זר/ה:

 • ראשית, פונים לחברתנו א.מ. מתן ומבקשים להתחיל תהליך של העסקת עובד/ת זר/ה.
 • אנו נסדיר את נושא ההיתר והויזה באתרים של משרדי הכלכלה והפנים.
 • לאחר קבלת ההיתר היקף גמלת הסיעוד פוחת במס' שעות: גמלה של 150% תופחת ב-3 שעות ל-16 שעות שבועיות וגמלה של 168%  תופחת ב-4 שעות, ל-18 שעות שבועיות.
 • אנו נשבץ את העובד/ת הזר/ה במשפחה ונלווה את תהליך הקליטה.
 • הטיפול נעשה בליווי צמוד של חברתנו ובעזרת תאגיד להשמת עובדים זרים.

צרו איתנו קשר עוד היום כדי שנוכל להתחיל בתהליך!

כאשר משפחות מתקשות בתפקוד היומיומי הן זכאיות לקבל תמיכה מקיפה באמצעות סומך מקצועי, במסגרת תוכניות סיוע של משרד הרווחה.

סומכת למשפחה הוא אחד השירותים אותם ניתן לקבל במסגרת אותו מערך תמיכה.

ממנים סומכת למשפחה כאשר המשפחה מתקשה בתפקוד היומיומי לרבות: חינוך הילדים וגידולם, ניהול משק הבית, התנהלות במסגרת תקציב כספי, תזונה נכונה ועוד.

סומכת למשפחה תדריך את בני המשפחה בהתארגנות טובה יותר במשק הבית ותסייע להם לשפר את תפקודם במגוון תחומים לרבות: הקניית מיומנויות הוריות, הדרכה בבניית דרכי תקשורת אפקטיבית, עידוד הקשר עם בית הספר, הדרכה להתנהלות תחת תקציב כספי, כולל ארגון הקניות, הדרכה בדבר תזונה נכונה, ניקיון וסדר בבית ועוד.

ראשית, התשובה היא כן, ניתן לשכור את שירותיו של מטפל סיעודי ללילה, גם באופן זמני. כאשר יקירינו זקוקים לסיוע ו/או השגחה זמנית, בדרך כלל בני המשפחה מתגייסים לעזרה וחולקים ביניהם את הנטל. יחד עם זאת, לא תמיד בני המשפחה יכולים להתגייס לעזרה בשעות הלילה. במצבים כאלו ניתן לשכור עזרה של מטפל סיעודי ללילה.

כן, חברתנו א.מ. מתן סיעוד וכוח אדם מעסיקה בין השאר מטפלים/ות סיעודיים/ות אשר דוברים אנגלית ברמה גבוהה.

כן, לחברתנו סניף באשדוד המעניק שירותי סיעוד ושירותים נוספים. מס' טלפון להתקשרות: 08-6715973, דוא"ל: ashdod@am-matan.co.il, כתובת: רח' הרצל 1 בניין יוניטריד, קומה 2 (מס' משרד 512), אשדוד.

כן, לחברתנו סניף בראשון לציון המעניק שירותי סיעוד ושירותים נוספים. מס' טלפון להתקשרות: 03-95663342, דוא"ל: rishon@am-matan.co.il, כתובת: רח' הרצל 63, בית רוטמן, קומה 4, ראשון לציון.

X